Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις προσεκτικά καθώς αυτοί οι όροι ενσωματώνουν τη βάση με την οποία γίνονται δεκτές οι κρατήσεις για το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (το «ακίνητο»). Οι παρακάτω Όροι & Προϋποθέσεις αφορούν κρατήσεις που γίνονται απευθείας μέσω του ιστότοπου του καταλύματος ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών απευθείας κρατήσεων.

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Οι αναθεωρημένοι όροι θα τεθούν σε ισχύ όταν αναρτηθούν. Η χρήση ορισμένων τμημάτων ή λειτουργιών του ιστότοπου μπορεί να διέπεται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Όπου συμβαίνει αυτό, θα ειδοποιηθείτε αναλόγως για αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

Πολιτική πληρωμής

 

Κατά την κράτηση απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κράτηση πρέπει να προσκομιστεί από τον επισκέπτη μαζί με πιστοποιητικό ταυτότητας κατά το check-in στο κατάλυμα. Ανατρέξτε στην πολιτική πληρωμής που αναφέρεται κατά τη διαδικασία κράτησης για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη πολιτική πληρωμής της κράτησής σας.

 

Πολιτική ακύρωσης

 

Κάθε τιμή που γίνεται κράτηση στο HOTEL υπόκειται σε Πολιτική ακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1α. Σε περίπτωση που δεν κάνετε check-in την δεσμευμένη ημερομηνία άφιξης, θα επιβαρυνθείτε με πρόστιμο όπως περιγράφεται στην Πολιτική ακύρωσης της τιμής της κράτησης. Το κατάλυμα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις σε περιπτώσεις όπου φαίνεται ότι ένας πελάτης έχει παράσχει μη έγκυρη πιστωτική κάρτα, έχει εμπλακεί σε δόλια ή ακατάλληλη δραστηριότητα ή ότι οι κρατήσεις περιέχουν ή προέρχονται από λάθος ή λάθος. Επιπλέον, το κατάλυμα διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις εάν δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Ανατρέξτε στην πολιτική ακύρωσης που αναφέρεται κατά τη διαδικασία κράτησης για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης της κράτησής σας.

[παράγραφος 1α.}

 

Τυπική τιμή:

 

Η ακύρωση είναι δωρεάν 2 ημέρες (Οκτώβριος – Ιούνιος) και 14 ημέρες (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) πριν από την ημερομηνία άφιξης, μετά από αυτήν την ώρα χρεώνουμε το 100% της τιμής του δωματίου ως χρέωση ακύρωσης, εάν δεν μπορέσουμε να πουλήσουμε το δωμάτιο περισσότερο.

 

Μη επιστρέψιμη τιμή:

 

Για τις κρατήσεις με μη επιστρέψιμη τιμή δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής. Σε περίπτωση ακύρωσης, το 100% του συνολικού ποσού θα χρεωθεί ως τέλος ακύρωσης.

 

Ομαδικές κρατήσεις (5 δωματίων και άνω):

 

Οι επισκέπτες που κάνουν κράτηση για περισσότερα από 5 δωμάτια υποχρεούνται να πληρώσουν το συνολικό κόστος της κράτησης εκ των προτέρων. Για ακυρώσεις ή αλλαγές έως και 21 ημέρες (Οκτώβριος – Ιούνιος) και 60 ημέρες (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) πριν από την ημερομηνία άφιξης, δεν θα χρεωθείτε με ακυρωτικά. Εάν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί αργότερα ή σε περίπτωση μη εμφάνισης, το ξενοδοχείο χρεώνει ακυρωτικά το συνολικό κόστος της κράτησης.

 

 

Σφάλματα τιμολόγησης

 

Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμβόλαια με βάση λανθασμένες πληροφορίες που εμφανίζονται σε σχέση με την τιμή ή την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις κρατήσεις που λαμβάνονται από μη συμβεβλημένους ΟΤΑ, είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω χονδρέμπορου).

 

Ξένο νόμισμα

 

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο στο τοπικό νόμισμα του ξενοδοχείου. Τα άλλα νομίσματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία κράτησης εμφανίζονται μόνο για ενημερωτικούς λόγους.

 

Μετατόπιση

 

Στη σπάνια, απροσδόκητη περίπτωση κατά την οποία το κατάλυμα δεν μπορεί να παράσχει κατάλυμα όπως επιβεβαιώθηκε προηγουμένως, το κατάλυμα θα συμμορφωθεί με το πρότυπο της υποχρέωσής του, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να μετεγκαταστήσει τους επισκέπτες σε μια εναλλακτική ιδιοκτησία ίσης ή καλύτερης βαθμολογίας χωρίς κόστος για τον επισκέπτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιοκτησία ίσης ή καλύτερης βαθμολογίας κοντά στην αρχική κράτηση, μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε στους επισκέπτες μια ιδιοκτησία χαμηλότερης βαθμολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν μείωση του κόστους θα επιστραφεί στον επισκέπτη. Οι εναλλακτικές που προσφέρονται είναι στη διακριτική ευχέρεια του ακινήτου. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να επιλέξει ένα ακίνητο προτύπου διαφορετικό από αυτό που προσφέρεται υπό αυτόν τον όρο, τότε ο επισκέπτης θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά.

 

Αποποίηση ευθυνών

 

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και τη μηχανή κρατήσεων πιστεύεται ότι είναι ακριβή και πλήρη κατά τη στιγμή της ανάρτησής τους. Παρόλο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι θυγατρικές της προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες και το υλικό παραμένουν ενημερωμένες και ακριβείς, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και το νόμισμά τους ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των αλγορίθμων λογισμικού και αποποιούνται ρητά την ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σε οποιονδήποτε αλγόριθμο λογισμικού. Καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, ρητή ή νόμιμη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για μη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων τρίτων, τίτλου, λανθάνοντα ελαττώματα, αδιάλειπτη υπηρεσία, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και ελευθερία από ιούς υπολογιστών, δίνεται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες, τα υλικά και τους αλγόριθμους λογισμικού.

 

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Παρόλο που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί κατά καιρούς να παρακολουθεί ή να επανεξετάζει συζητήσεις, συνομιλίες, αναρτήσεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων και παρόμοια σε αυτόν τον Ιστότοπο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή ευθύνη που απορρέει από το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων τοποθεσιών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψέμα, χυδαία, πορνογραφία, βωμολοχία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε τέτοιες τοποθεσίες στον Ιστότοπο. Απαγορεύεται να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βέβηλο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που ζητούν ή καθοδηγούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.

 

Αποποίηση ευθύνης COVID-19

 

Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και έχει θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα και προσαρμογές για τη μείωση της εξάπλωσης του COVID-19. Δεν γίνονται δεκτές αξιώσεις ή αιτήματα για εκπτώσεις λόγω αυτών των προσαρμογών, οι οποίες ισχύουν για την ευημερία και την ασφάλεια όλων των επισκεπτών και του προσωπικού. Ωστόσο, το HOTEL δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι επισκέπτες δεν θα εκτεθούν στον ιό. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να τηρούν τους σχετικούς οικιακούς κανόνες για την Covid-19 για να ελαχιστοποιήσουν τυχόν έκθεση στον ιό. Με την επίσκεψη στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν τη μεταδοτική φύση του COVID-19 και τον κίνδυνο έκθεσης ή μόλυνσης από τον COVID-19. Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και οι επισκέπτες συμφωνούν να παρακρατήσουν το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτά.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

 

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων, ηθικών ή αποθετικών ζημιών, απώλειας κερδών, ευκαιριών ή πληροφορίες ή για έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, οποιονδήποτε αλγόριθμο λογισμικού που είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε με οποιονδήποτε ιστότοπο με υπερσύνδεση ή για χρήση ή αδυναμία χρήσης τέτοιου υλικού, αλγορίθμων λογισμικού ή υπερσυνδεδεμένου ιστότοπου λόγω διακοπής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή μετάδοσης, ιούς υπολογιστή ή βλάβης γραμμής ή συστήματος, ακόμη και αν η ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι αλγόριθμοι λογισμικού που διατίθενται και οι υπερσύνδεσμοι προς άλλους πόρους του Διαδικτύου είναι με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι απόψεις που εκφράζονται και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από αυτούς τους αλγόριθμους και τους πόρους λογισμικού δεν διερευνώνται, επαληθεύονται, παρακολουθούνται ή εγκρίνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά ανεπιφύλακτα να αγοράσετε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική ασφάλιση. Προτείνουμε η πολιτική να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την ακόλουθη κάλυψη – απώλεια πληρωμής λόγω ακύρωσης, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικές αποσκευές, απώλεια χρημάτων και ιατρικά έξοδα.

 

Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει κανέναν ιστότοπο τρίτων και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τέτοιους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνσή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση, έρευνα ή επαλήθευση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ του συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτόν.

 

 Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που περιγράφονται και διατίθενται μέσω του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Δεν δηλώνουμε ότι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο ιστότοπος λειτουργεί από την ΕΛΛΑΔΑ και διέπεται από τους νόμους της ΕΛΛΑΔΟΣ.